Ensafh (01-2019)

In deze editie

Yn it frisse wetter fan april driuwt regiswindis. /It famke is dea, se hat de hannen gearen eagen / tocht sulver en fleurich streamt de neckar. Cút delgindel dan de hillge regiswindis’ fan Cornelis van der Waij

 6,85

Beschikbaarheid: Op voorraad

Beschikbaarheid: Op voorraad

In deze editie

Yn it frisse wetter fan april driuwt regiswindis. /It famke is dea, se hat de hannen gearen eagen / tocht sulver en fleurich streamt de neckar. Cút delgindel dan de hillge regiswindis’ fan Cornelis van der Waij

Over het magazine Ensafh

Frysk literer tydskrift <Fries literair tijdschrift>Ensafh is in Frysk literêr ynternettydskrift. Om ‘e fjirtjin dagen ferskynt in nije ôflevering. Op ensafh-ôfleveringen binne gedichten, ferhalen, kollums, literêre besprekken, essees en fraachpetearen te lêzen. Mar dat net allinne, nêst de ôfleveringen binne der noch in tal rubriken op te finen (teleks, aginda, meidielings, blogfragminten, poadium en kommentaar) mei literêr nijs, mei literêre en dêr mei ferbânhâldende nijsgjirrichheden, mei diskusje en mieningsfoarming. ensafh hat de ambysje om in digitaal literatuerplein te wêzen.
Winkelwagen
Scroll naar top